Fakta kommer från Johnny Sandqvist och hans bok "Rosvik under 3500 år".

Övriga hemman/gårdar 

Hemman Nummer Nuv. adress  Ursprunglig ägare Övrigt
Jacob Rosvik 1 Jakobsbacken 10 Per Olsson 1539-1560 Benämnd efter Jacob Persson
Öhlunds Rosvik 1 Rosåvägen 49 Anders Johansson Öhlund 1875-1895  
Swiddja Rosvik 1 Rosåvägen 11 Lars Jonsson 1790-1810  
Antons Rosvik 1 Spelmansvägen 19  Bror Anton Sandberg 1870-1915  
Jåon Rosvik 1 Flarkenvägen 72 Jonas Sandberg 1880-  
Wiklunds Rosvik 1   Johan Albert Wiklund 1880-  
Roslins Rosvik 1   Olof Andersson Roslin 1875-1903  
Karl-Pärs Rosvik 1  Pettersvägen 10 Per Andersson 1800-1832 Benämnd efter Carl Oskar Pettersson
Fält Rosvik 2   Lars Jonsson 1539-1561  
Hamnholmen Rosvik 2 N/A Jonas Gustav Vidgren 1880-1903 Ö, se karta
Engmans Rosvik 2   August Engman 1885-1899  
G:a Gästgivars Rosvik 3   Olof Nilsson 1539-1560 G:a Gästgivargården mellan 1776-1840
Kalles Rosvik 3 Trundövägen 150 Carl Johan Bergström 1889-1897  
Jan-Åosch Rosvik 4 Kvartsgränd 5 Ingewall Jonsson 1539-1560 Benämnd efter Jan Olofsson
Vägaskiljs Rosvik 5 Trundövägen 2 Trulls Tronsson 1539-1550 Gästgivargård mellan 1840-1935
Sjångers Rosvik 5 Kvartsgränd 16 Anders Andersson Slungare 1736-1779  
Påst-Båonsch Rosvik 6 Lulevägen 29  Olof Larsson 1539-1543  
Eleäs Rosvik 6 Flarkenvägen 52 Elias Andersson Sandberg 1880-1912  
Mesunde Rosvik 6   Carl Johan Carlsson 1855-1898  
Pär-Jåonsch Rosvik 7 Pettersvägen 6  Jon Larsson 1539-1560 Benämnd efter Pär Jonsson
Fass Rosvik 8 Fassvägen 6 Erik Nilsson 1539-1560 Benämnd efter Johan Olofsson Fass
Åkerlunds Rosvik 9 Trundövägen 19 Ingewall Jonsson 1539-1570

Benämnd efter Anders Johansson Åker- lund. Riven 1953

Bergmans Rosvik 9 ~Båtvägen 18 Jonas Nilsson Bergman 1815-1850 Riven 1964
Hedmans Rosvik 9 Mejerivägen 12 Olof Nilsson Hedman 1815-1840  
Ökvists/Värner-Nisch Rosvik 9 Mejerivägen 16 Anders Ökvist 1880-1914  
Pärs Rosvik 10 Trundövägen 23 Lars Ersson 1539-1550 Benämnd efter Pär Abrahamsson
Yttre Pärs Rosvik 10 Trundövägen 154 Anders Johansson Holmgren 1867-1886  
Eriks Rosvik 10 Varvsvägen 10 Erik Eriksson 1864-1895  
Hubik Rosvik 11 Roseniusvägen 11 Olof Nilsson 1539-1569 Benämnd efter Nils Månsson Hubik
Yttre Smess Rosvik 11

Hällskärsvägen 43

August Lindqvist 1876-  
Smess Rosvik 12 Roseniusvägen 6 Lars Hindrichsson 1539-1550  
Bergman  Rosvik 12 ~Båtvägen 11  Gustaf Engström 1873-1910 Riven
Oll Rosvik 12 Norsvägen 23 Jonas Anderson 1860-1880 Benämnd efter Olof Andersson
Back Rosvik 12 Hällskärsvägen 122 Erik Sundström 1860-  
Ålas Rosvik 13 Mejerivägen 3 Michil Jonsson 1539-1580 Benämnd efter Olof Olofsson
Niss-Jåonsch Rosvik 13 Slöjdvägen 10 Nils Jonsson 1795-1820 Riven
Kall Rosvik 13 Slöjdvägen 4 Carl Johan Öhman 1860-1889 Riven 1983
Vidgrens  Rosvik 13 Trundövägen 157 Jonas Vidgren 1840-1855  
Sand Rosvik 14 Mejerivägen 7 Olof Larsson 1539-1560 Benämnd efter Jon Olsson Sand
Karl Sandlunds Rosvik 14 Trundövägen 77 Karl Leonard Sandlund 1896-1956